Ingenting som skrivs på denna webbplats utgör investeringsråd, rådgivning eller finansiell analys. Var medveten om riskerna som alltid förekommer vid finansiella placeringar. Dessa är ännu större vid investeringar i kryptovalutor som bitcoin och ether. Kryptovalutor kan tappa i värde och bli värdelösa. Handelsplatserna som de köps på kan försvinna från en dag till en annan och inte längre gå att få tag på. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.